Hankkeet

Naantalin 4H-yhdistys osallistuu hankkeisiin, jotka tukevat ja edistävät 4H:n arvoja. Naantalin 4H tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa sekä on mukana ympäristöteoissa ja kansainvälistä yhteistyötä edistävissä hankkeissa.Villiruokaa Kimppakalaasi-hankkeessa. Kuva: Nina Soini