Hankkeen tiedot

Nuori Kylässä –hanke tarjoaa arjen hyvinvointia Naantalin saaristokuntien lapsille, nuorille ja perheille

Nuori Kylässä-hanke toteuttaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa omalla paikkakunnalla ja kodin lähellä asioita, jotka kehittävät käden taitoja ja vastuullisuutta.
Hanke toteutetaan vuoden 2012 aikana Naantaliin liittyneiden saaristokuntien Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan alueilla.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kohderyhmän kiinnostukset, koulutetaan kerhonohjaajia ja selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia alueen muiden toimijoiden kanssa. Kesällä osallistutaan alueella järjestettäviin tapahtumiin ja haetaan yhdistykselle tunnettavuutta sekä yhteistyökontakteja. Syksyllä  käynnistetään lasten/nuorten harrastustoimintaa alueella. Koko vuoden 2012 aikana järjestetään 4H-kursseja yleisesti kiinnostavista 4H-ympäristöohjelman  mukaisista asioista (kädentaidot, luonto, kestävä kehitys ja kierrätys). Näiden kurssien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi järjestön arvot, kasvatusajattelu (tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä) ja luoda kontakteja mahdollisiin kerho-ohjaajiin.

Hankkeen edunsaajat ja kohderyhmät ovat  kerhoikäiset lapset (6-13v) ja kerhonohjaajaikäiset nuoret (+13v), jotka asuvat Naantalin  saaristoalueella joko vakinaisesti tai kausiluonteisesti. Välillisesti luodaan sosiaalista pääomaa koko alueen kaikille asukkaille. Hanke organisoi myös yhteistyöverkoston (kirjalliset kohdennetut yhteistyösopimukset), joiden avulla on mahdollisuuksia järjestää tapahtumia, joihin yksittäisen pienen yhdistyksen resurssit ovat riittämättömät.