Kehittämisohjelma

Kehittämisohjelman nimi on "Lätta ankar -  Keula kohti saaristoa!"  Se on paikallinen ohjelma, joka on osa Mannersuomen maaseutuohjelmaa 2007 – 2013


Tämän kehittämisohjelman strategiset painopistealueet ovat 1) hyvä asuinympäristö, 2) työllistyminen saaristossa, 3) hyvän palvelutason säilyttäminen paikallisia voimavaroja hyödyntäen sekä 4) paikallisten aktiviteettien, yhdessäolon ja yhteenkuuluvaisuuden luominen.
Nuori Kylässä – hankkeen tavoitetulokset ja vastaavuus kehittämisohjelman strategiaan

  • Lasten ja nuorten paikalliset harrastusmahdollisuudet parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.  Nuorilla on mielekästä tekemistä ja ei-toivottu häiriökäyttäytyminen vähenee. 1)
  • Nuorten palkkaaminen kerho-ohjaajiksi parantaa nuorten työllistymistä alueella. 2)
  • Nuorten teemakerhot (esim. ”dogsitter” ja ”lastenhoitaja”) voivat tarjota alueen asukkaille palveluja ja työllistää samalla kerhon jäseniä. 2),3)
  • Nuorten osallistuminen alueella järjestettäviin tapahtumiin luo paikallista yhteenkuuluvaisuutta (alueen eri ikäryhmiin kuuluvat asukkaat tutustuvat toisiinsa). Alueen eri ikäryhmät saavat arvostusta ja saavat olla yhdessä osallisena toiminnassa. 4)
  • Lasten ja nuorten toiminnan ja  aikuisväestön harrastusten väliltä etsitään yhtymäkohtia, joiden avulla voidaan suunnitella koko perheen yhteistä toimintaa. 4)


Hankkeen yhteisöllisten tavoitteiden periaatteet
 

  • Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua yhteisölliseen elämään. Yhteisölliseen elämään osallistuminen ja vuorovaikutus ihmisten välillä ovat hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edellytyksiä. Yhteisöllisyyden tuloksena lapselle muodostuu sosiaalista pääomaa, joka puolestaan lisää hyvinvointia. Parhaimmillaan yhteisöllisyys ilmenee myös kollektiivisena vastuuna lapsista.