Leiriohjaajan perus- ja jatkokurssi

Leiriohjaajana toimimisesta kiinnostuneet, vuonna 2023 vähintään 14 vuotta täyttävät nuoret voivat osallistua peruskurssille. Peruskurssi on tarkoitettu aloittaville leiriohjaajille. 

Jos olet jo käynyt leiriohjaajan peruskurssin, voit suorittaa jatkokurssin, jossa syvennetään peruskurssilla opittuja leiriohjaajan tietoja ja taitoja.